tel: +420 725 987 429
       +420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

BETONPROTEKT RT

Untitled document

Reparaturní malta pro svislé a stropní betonové plochy

Jednokomponentní mikroarmovaná tixotropní opravná malta, vysoce odolná solím a sulfátům. Tloušťka vrstvy činí 5 – 40 mm v jednom aplikačním kroku.

POUŽITÍ:

1. Pro opravy a reproi lace poškozených povrchů betonu
(segregační hnízda, trhliny, stopy koroze)
2. Pro srovnání betonových stěn a stropů
3. Pro opravy schodišťových stupňů, rohů a hran apod.

VLASTNOSTI:

  • Vysoká přilnavost k podkladu
  • Tixotropnost (možno pracovat v síle vrstvy 4cm bez sjíždění)
  • Vysoké mechanické pevnosti
  • Korozivzdornost, mrazuvzdornost
  • Minimální smrštivost
  • Pro ruční i strojní aplikaci

SPOTŘEBA:
18 kg/m2 pro tl. vrstvy 10 mm

BALENÍ:
30/1 - 24 pytlů na paletě


Technický list [ PDF ]-------- Bezpečnostní list [ PDF ]-------- Prohlášení o shodě [ PDF ]