tel: +420 725 987 429
       +420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

KEMAMENT L 10

Untitled document

Univerzální superplastifikátor do betonů a malt

Bezchloridový chemický dodatek na bázi sulfonátů, polykondenzačních produktů melaminu.

VLASTNOSTI:

 • bezchloridový, neškodný pro armatury
 • vysoká plasticita betonové směsi bez zvýšení segregace
 • snadná zpracovatelnost betonové směsi
 • uzavřený povrch betonu
 • dobrá zpracovatelnost lehkých betonů, brání vynášení lehkých frakcí
 • zvýšení ukazatelů pevnosti betonu, rychlejší náběh pevnosti v prvních třech dnech
 • kratší doba použití pažení
 • zvýšení vodonepropustnosti betonu
 • zvýšení chemické odolnosti a odolnosti proti obrusu
 • zvýšení přilnavosti nového betonu na starý
 • zmenšení odskoku při torkretování

SPOTŘEBA:
1 - 2 % KEMAMENT L10 vztaženo na hmotnost cementu při přípravě betonu
2,5 - 5,0 % KEMAMENT L10 vztaženo na hmotnost vaziva při přípravě malt

BALENÍ:
1000 l kontejnery, sudy 50 kg, kanystry 10 a 5 kg, PE lahve 1 kg


Technický list [ PDF ]---------Bezpečnostní list [ PDF ]----------Prohlášení o shodě [ PDF ]