tel: +420 725 987 429
       +420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Untitled document

---
HOTOVÉ SMĚSI NA
OMÍTKY A MALTY

OMÍTKY A MALTY

Kvalitativní požadavky na průmyslově připravené omítkové a maltové směsi jsou definovány v evropské normě EN 998-1:2004 Malty pro vnější a vnitřní omítky a EN 998-2:2004 Malty pro zdění, kde jsou definovány všechny druhy malt, jejich technické parametry, způsob označování a také požadavky na sledování a kontrolu jejich kvality.

Malty pro vnější a vnitřní omítky dle EN 998-1:2004

GP - Malty pro vnější a vnitřní omítky
LW -
Lehčené malty pro vnější a vnitřní omítky
CR - Probarvené malty pro vnější omítky
OC - Malty pro jednovrstvé vnější omítky
R - Sanační omítky
T - Tepelně izolační vnitřní i vnější omítky

Malty pro vnější a vnitřní omítky dle EN 998-1:2004

Třída CS1 -pevnost v tlaku po 28 dnech 0,4-2,5 N/mm2
Třída CS2 -pevnost v tlaku po 28 dnech 1,5-5 N/mm2
Třída CS3 -pevnost v tlaku po 28 dnech 3,5-7,5 N/mm2
Třída CS4 -pevnost v tlaku po 28 dnech >= 6 N/mm2