tel: +420 725 987 429
       +420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Untitled document

LEPIDLA NA OBKLÁDAČKY
PŘÍRODNÍ KÁMEN
PLYNOBETON


POSTUPY POUŽITÍ TENKOVRSTVÝCH LEPIDEL (DIN 18157 / 1)

Postup »floating«

Hydraulicky tvrdnoucí malta na tenkovrstvou aplikaci se na povrch nanáší ve dvou krocích. Nejprve se na podklad nanese tenká vrstva lepidla pomocí hladítka. Poté se čerstvá vrstva pokryje další vrstvou lepidla, která musí být dostatečně silná, aby mohla být nanášena zubovým hladítkem, které s podkladem svírá úhel 45 – 60°. S ohledem na velikost keramických obkladů slouží údaje v následující tabulce jako vodítko pro výběr správného zubového hladítka:


U pravoúhlých zubů se hloubka zubu vybírá podle nejdelšího okraje obkládačky. Běžně se používají zubové stěrky se čtvercovým zubem. Vzdálenost mezi zuby je rovna hloubce zubu keramické dlaždice se musí vtlačit a zatlouci do čerstvého lože dříve, než se na povrchu lepidla utvoří film.

Postup »buttering«

Při postupu »buttering« se tenkovrstvé lepidlo rovnoměrně rozetře po zadní straně keramických obkládaček, které se musí položit před utvořením filmu. Tento postup se používá tehdy, když je tloušťka keramiky různá.

Kombinovaný postup

U kombinovaného postupu se lepidlo aplikuje na podklad a také na zadní stranu keramických obkladaček v souladu s výše popsanými postupy. Keramické dlaždice se musí vtlačit a zatlouci do čerstvého lepidlového lože dříve, než se na lepidle utvoří film. Kombinovaný postup se doporučuje použít v případech, kdy se obkládají náročnější povrchy (venkovní dlažby, bazény) a na takových místech, která vyžadují perfektní přilnavost keramických obkladů a dlažeb k podkladu.

DRUHY CEMENTOVÝCH LEPIDEL PODLE (EN 12004: 2007)

DRUH a TŘÍDA | POPIS

C1 - Normálně schnoucí cementové lepidlo
C1F - Rychleschnoucí cementové lepidlo
C1T - Normálně schnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem

C1FT -
Rychleschnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
C2 - Vylepšené cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi
C2E -
Vylepšené cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi a prodlouženou
dobou otevření
C2F - Vylepšené rychleschnoucí cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi
C2T -
Vylepšené cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi a se sníženým skluzem

C2TE -
Vylepšené cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi, se sníženým skluzem a s prodlouženou dobou otevření
C2FT - Vylepšené rychleschnoucí cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi a se sníženým skluzem

C2FTE -
Vylepšené rychleschnoucí cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi, se sníženým skluzem a s prodlouženou dobou otevření

S1 - Deformovatelné cementové lepidlo
S2 - Vysoce deformovatelné cementové lepidlo
R - Pryskyřičné lepidlo
R1 - Normálně reagující pryskyřičné lepidlo
R1T - Normálně reagující pryskyřičné lepidlo se sníženým skluzem
R2 - Vylepšené pryskyřičné lepidlo s přidanými vlastnostmi
R2T - Normálně reagující pryskyřičné lepidlo s přidanými vlastnostmi a sníženým skluzem

TABULKA POUŽITÍ